Добре дошли в Artex!

Фирма АРТЕКС АД е създадена през 1983 год. и се намира в промишлената зона на гр. Ардино. Компанията предлага висококачествени прежди, произведени с помощта на внедрените съвременни технологии и технологично оборудване.

Предметът на настоящата процедура включва доставката на всички дълготрайни материални активи в рамките на проекта, тъй като те са функционално свързани помежду си.
Кандидата ще проведе процедура за доставка на оборудване с наименование "Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет на "Артекс" АД", с обща индикативна стойност от 318 800.29 лева без ДДС. Процедурата предвижда закупуването и доставката на планираното за придобиване в рамките на проекта оборудване:

1. Дарак със силоз - 1 брой: 136 908.10 лв
2. Смесител - 1 брой: 97 791.50 лв.
3. Аспирационна система - 1 брой: 84 100.69 лв.

Крайна дата за подаване на оферти: 13.05.2019

03_Metodika_za_ocenka_PMS 160
Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160
Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160
Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160 new
Proekto dogovor аспирация
Proekto dogovor дарак
Proekto dogovor смесител

copyright © Artex 2018
design and develop by Balkansys.com
Artex AD, Bulgaria, Ardino town 6750, 22 Pirin Str.
Phone: + 359 36 51 49 63
Fax: + 359 36 51 49 25
E-mail: artex@mail.orbitel.bg