Artex AD, Bulgaria, Ardino town 6750, 22 Pirin Str.
Phone: + 359 36 51 49 63 Fax: + 359 36 51 49 25

ARTEX История

Фирма АРТЕКС АД е създадена през 1983 год. и се намира в промишлената зона на гр. Ардино. Във фирмата работи високо квалифициран производствен персонал с дългогодишни традиции в производството на кардни рингови прежди. Компанията предлага висококачествени прежди, произведени с помощта на внедрените съвременни технологии и технологично оборудване. Гъвкавият контрол на качеството, съвременните производствени мощности и кадровия потенциал позволяват на Артекс АД успешно да се справя с конкурентния натиск на общия европейски и местен пазари и да се утвърждава като коректен и търсен партньор. Благодарение на направените инвестиции и ежегодното подобрение на машинния парк, фирмата ни се утвърди като един от основните производители на кардни рингови прежди на Югоизточна Европа.Година на основаване: 1983 г.
Обща площ на предприятието: 19 465 кв.м.
Застроена площ: 6 165 кв.м.
Незастроена площ: 13 300 кв.м.
Брой сгради: 5
Брой работници: 48
Производствен капацитет: 100 тона/месечно

copyright © Artex 2018
design and develop by Balkansys.com
Artex AD, Bulgaria, Ardino town 6750, 22 Pirin Str.
Phone: + 359 36 51 49 63
Fax: + 359 36 51 49 25
E-mail: artex@mail.orbitel.bg